ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εγγραφή (Δια ζώσης) μέχρι 26/11/2022

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 10 €
ΜΕΛΗ ΕΣΝΕ 30 €
ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΣΝΕ50 €
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ10 €

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

  • Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, badge, πρόγραμμα και πιστοποιητικό παρακολούθησης)
  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Διαλείμματα καφέ
  • H εγγραφή online έχει κλείσει
  • Για εγγραφή δια ζώσης παρακαλώ προσέλθετε στην γραμματεία του συνεδρίου

* Για Φοιτητές είναι απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή εγγράφου πιστοποίησης σπουδών
* *Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα παραδίδεται από τη Γραμματεία του ΕΣΝΕ σε έντυπη μορφή στους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία με τη λήξη του Συνεδρίου και θα αποσταλεί από τον ΕΣΝΕ σε ηλεκτρονική μορφή σε όσους παρακολουθήσουν το Συνέδριο διαδικτυακά.

Για να παραλάβετε link παρακολούθησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο tli@zita-congress.gr